Обавештење

Поштовани,

У складу са мерама донетим на састанку највиших државних званичника и представника свих надлежних институција, уз мишљење и сагласност еминентних епидемиолога и наложених мера од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр.610-00-259/2020-01 од 10.03.2020.год., због безбедности наше деце и безбедности других, молимо Вас да, уколико приметите било какве симптоме, који би могли да указују на присуство вируса, да се обратите надлежним здравственим институцијама и епидемиолошкој служби за све информације на телефон: 011/2684566 и 064/8945235.

У функцији подршке реализацији утврђених мера организовали смо појачана дежурства запослених, спроводимо мере за одржавање високог нивоа хигијене, водимо евиденцију свих одсутних из здравствених разлога на дневном нивоу, о чему обавештавамо надлежну ШУ, одложили смо сва такмичења, смотре, манифестације и приредбе у затвореном простору.

Обавештаваћемо Вас о процесу васпитно-образовног рада у складу са новопристиглим информацијама.

Захваљујемо Вам на сарадњи и бризи.

Јасмин Николовски, директор

421 views0 comments

Контактирајте нас

Адреса

© Copyright 2019 by Gimnazija Patrijarh Pavle

тел: (+381)11 23 22 808

Email: gimnazijapatrijarhpavle@gmail.com

Гимназија Патријарх Павле

Гочка 40, 11090 Београд, Србија