Пројекат Гимназије

   „Школски музеј ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ“

                                                     

На Дан школе 15.11.2020. у Гимназији „Патријарх Павле“ уприличено је отварање прве поставке Школског музеја Патријарха Павла у библиотеци школе. Тиме је први пут представљен лични пројекат Гимназије у форми музеја.

Ученички парламент Гимназије је реализовао овај пројекат са циљем да се очува сећање на рад, живот и дело Патријарха Павла. Развијање осећања припадности културним и националним вредностима, развијање хуманости, саосећања и узајамне повезаности генерација кроз учење о лику и деловању Патријарха Павла, oбогаћивање ваннаставних и пројектних садржаја гимназије, унапређивање сарадње Школе са локалном средином и родитељима, примена СТЕАМ концепције у образовном раду са ученицима, само су још неки важни образовни циљеви гимназијског Музеја.

Ученици ће кроз реализацију ове идеје: научити и трајно поседовати знање  о животу и делу Патријарха Павла; критички посматрати друштво око себе у односу на  систем вредности; развити вољу да сопственом иницијативом и принципом личне одговорности негују највише људске вредности; ученици ће стећи осећај припадности својој школи, као и образовној и вршњачкој групи која високо вреднује све елементе позитивне школе; бити креативни и развијати уметнички израз свог развојног идентитета.

Школски музеј Патријарха Павла осмишљен је као трајна вредност, као аутентична и препознатљива образовно васпитна  делатност Школе.

Музеј је место где се спајају све научне дисциплине, уметност, као и најразличитије методичке стратегије:

активна настава; истраживачка настава; проблемска настава; тематска настава; ликовно стваралаштво; српски језик и књижевност; историја; креативност; музика; језик, медији и култура; веронаука, грађанско васпитање, информатика и рачунарство; математика.

Школски музеј ће изнедрити и неговати збирку продуката ученичког рада: ученички ликовни и вајарски радови, есеји, збирка мисли ученика и родитеља, идеје Патријарха Павла данас; чланак за научни часопис...

 У реализацији овог пројекта учествовало је 35 ученика, 12 наставника из свих области  наставног рада, стручни сарадници, библиотекар, помоћно особље, директор школе, родитељи ученика (списак свих учесника и активности можете погледати овде).

 

 

 

Садржаји у музеју:

Кутак 1: Ликовно и вајарско стваралаштво на тему живота и рада Патријарха Павла;

Кутак 2: Дигитална ванвременска зона - ИТ и аудио записи – књижевно историјски текстови; ученички звучни записи са одговарајућим садржајем који је доступан посетиоцу. Посетилац избором на десктопу таблета и употребом слушалица, комуницира са речима Патријарха Павла и фрагментима његовог живота. Доступне су мултимедијалне презентације о животу и делу Патријарха Павла, биграфија на енглеском, руском и француском језику, беседе Патријарха Павла, изреке и мисли Патријарха Павла с преводом на латински језик, писма Патријарха Павла, обнова и значај српске цркве и патријаршије, гостовања Патријарха Павла у образовним емисијама, као и духовна музика.

Кутак 3: Простор саосећања - наставник веронауке у кратком монолошком и дијалошком односу између Патријарха Павла и посетилаца;

Кутак 4: Ја и Патријарх Павле - где су данас око мене и у мени идеје и мисли Патријарха Павла; соба истине - посетиоци одговарају на питања промишљајући  о  значењима речи Патријарха Павла на временској линији – прошлост, садашњост, будућност;

Кутак 5: Креативни Ум - простор где посетиоци сами израђују магнете, оплемењују заштитне маске и мајице вечно вредним изрекама Патријарха Павла;

Кутак 6: Сувенирница и продавница магнета, мајица и заштитних маски са хуманитарним карактером.

Школски музеј Патријарха Павла замишљен је као место где се сједињују прошлост, садашњост и будућност око најлепших и најтрајнијих вредности хуманистичког друштва. Са погледом у даљину, разрађени су Предлози за рад у будућности: најразличитије поставке из свих научних дисциплина, наставних предмета; тематске поставке; простор за осмишљавање и реализацију амбијенталне наставе где би ученици са својим наставницима припремали комплетне едукативне садржаје за тему амбијенталне наставе; простор за креативно стваралаштво наставника и ученика на било коју тему значајну и важну у образовању и васпитању младих, уметничке изложбе, представе, концерти. Место где сваки ученик, наставник и родитељ може да оствари своју потребу за учењем и подучавањем с љубављу. Место отворено за ученике, наставнике, локалну средину, родитеље и све пријатеље Гимназије.

Љубав је највиша врлина. Све што човек дели са другима смањује се, осим љубави. Што је више дајете, више  је имате.“

                                                                                                                              Патријарх Павле

Контактирајте нас

Адреса

© Copyright 2019 by Gimnazija Patrijarh Pavle

тел: (+381)11 23 22 808

Email: gimnazijapatrijarhpavle@gmail.com

Гимназија Патријарх Павле

Гочка 40, 11090 Београд, Србија