Упис ученика у први разред гимназије

  • Родитељи/други законски заступници имају могућност пријаве за упис ученика у гимназију  преко Портала еУправа и , у том случају, не морају да долазе у школу. Попуњавањем пријаве за упис ученика, родитељ/други законски заступник уноси податке који су школи неопходни за упис ученика у гимназију. Унети подаци ће школи бити видљиви у оквиру услуге еУпис, а проверу потребних чињеница у складу са законом овлашћено лице ће спровести приступом постојећим евиденцијама по службеној дужности, на исти начин као и за ученика који ради уписа дође у школу. Уколико је упис успешан, родитељ ће бити обавештен о томе. Уколико упис није успешан родитељ се обавештава да је неопходно да се ради уписа обрати школи, када је потребно проверити све унете податке, као и податке који су дохваћени из службених евиденција, те отклонити недостатке и ученика уписати у школу.

  • Они који не искористе услугу преко Портала еУправа морају да дођу у школу, али  нема потребе да доносе било који документ у папирном облику (изводе, потврде о пребивалишту и лекарско и сл.)

Контактирајте нас

Адреса

© Copyright 2019 by Gimnazija Patrijarh Pavle

тел: (+381)11 23 22 808

Email: gimnazijapatrijarhpavle@gmail.com

Гимназија Патријарх Павле

Гочка 40, 11090 Београд, Србија